Vótálaithe Lagamhairc

English

Más vótálaí lagamhairc tú atá ag iarraidh vóta a chaitheamh faoi rún i dToghchán an Uachtaráin, iarr ar an Oifigeach i gCeannas san ionad vótála an teimpléad cuí den pháipéar ballóide a chur i bhfostú do do pháipéar ballóide.

Treoróidh an uimhriú ardaithe agus braille ar an teimpléad tú chuig na spásanna cuí a fhreagraíonn do na hiarrthóirí ar an bpáipéar ballóide. Is féidir leat eolas a chur ar na hiarrthóirí atá ar an bpáipéar ballóide trí ghlaoch ar an uimhir ‘shaorghlao’ 1800 26 10 18 a mhinice agus is mian leat roimh lá na vótála agus an lá sin.

Féadfaidh tú do ghuthán póca a úsáid san ionad vótála ar lá na vótála chun teacht ar an eolas seo.

Más fearr le vótálaithe lagamhairc vóta a chaitheamh le cúnamh ó chara nó ón Oifigeach i gCeannas san ionad vótála, is féidir leo sin a dhéanamh freisin.

Is féidir teacht ar shonraí na n-iarrthóirí anseo sa bhFógra Vótaíochta. Is ionann ord na n-iarrthóirí ar an bpáipéar ballóide agus an t-ord atá orthu sa bhFógra Vótaíochta.

CASEY
PETER JOSEPH CASEY, of Edgewater House, Carrowhugh, Greencastle,
Co. Donegal, F93 A2P3,
Businessman.

DUFFY
GAVIN DUFFY, of Kilsharvan, Bellewstown, Co. Meath,
Training and Development Advisor.

FREEMAN
JOAN FREEMAN, of 37 Weston Drive, Weston Park, Lucan, Co. Dublin,
Senator.

GALLAGHER
SEÁN GALLAGHER, of Eden Gate, Delgany, Greystones, Co. Wicklow,
Entrepreneur, Disability Advocate, Former Youth Worker.

HIGGINS
MICHAEL D. HIGGINS, of Áras an Uachtaráin, Baile Átha Cliath 8,
President of Ireland.

NÍ RIADA
LIADH NÍ RIADA, of Baile Mhic Ire, Maighchromtha, Co. Chorcaí,
MEP